Ranitomeya summersi

Departamento San Martin, Peru