Hyloxalus nexipus

 

Hyloxalus nexipus, Peru, Quebrada Chumia